Nasze usługi

Proponujemy Państwu usługi z  zakresu szeroko pojętej ochrony danych osobowych, a w szczególności:

 • Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • Pomoc w powołaniu ABI i umieszczeniu go w odpowiednim miejscu w strukturze organizacyjnej;
 • Zgłoszenie ABI do ogólnopolskiego rejestru w GIODO;
 • Uregulowanie kwestii prawnych przetwarzania danych;
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;
 • Wykonawstwo i wdrożenie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • Tworzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych;
 • Przygotowanie oświadczeń dotyczących zachowania tajemnicy;
 • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych;
 • Realizacja obowiązku informacyjnego;
 • Analiza powierzenia danych;
 • Przeszkolenie pracowników;
 • Prowadzenie sprawdzeń i audytów bezpieczeństwa.