Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy w korespondencji mailowej

Szanowni Państwo,
jeśli w trakcie korespondencji mailowej ze spółką Informacje Bezpieczne Sp. o.o. przekażecie nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe, stajemy się administratorem tych danych. W związku wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy:

  1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest spółka Informacje Bezpieczne Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-549, ul. Spokojna 69/71/2, e-mail: biuro@informacjebezpieczne.pl. Adres naszej strony internetowej to: https://informacjebezpieczne.pl.
  2. Cel przetwarzania: Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu.
  3. Podstawa przetwarzania danych: Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych.
  4. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania Państwa zgody.
  5. Odbiorcy danych: Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi i którym powierzamy te dane (np. usługi hostingu i obsługi informatycznej).
  6. Prawa osób: Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej