Kim jesteśmy?


 

Zarzad spolki IB

Szanowni Państwo

Ochroną i bezpieczeństwem informacji, a ochroną danych osobowych w szczególności, zajmujemy się już od wielu lat. Lubimy to robić, znamy się na tym i chcemy naszą pasją i wiedzą podzielić się z Państwem. Postanowiliśmy nie rywalizować, ale połączyć siły, a Państwu zapewnić przez to jeszcze większą ochronę Waszych danych. Nazwa naszej spółki oddaje dokładnie to, w jakim celu powstaliśmy i co możemy zaproponować. Współpracujemy z prawnikami i informatykami tak, by nasze usługi były coraz bardziej kompletne i profesjonalne.

Nie oferujemy Państwu mnóstwa niepotrzebnych dokumentów, nudnych szkoleń, czy płytkich wyjaśnień. Dajemy Wam pewność i spokój, że ochrona danych osobowych w Waszej jednostce jest prowadzona w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dajemy Wam komfort, jaki zawsze towarzyszy zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Prezes zarzadu G.KawczynskaGrażyna Kawczyńska

Posiada wykształcenie wyższe o kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka specjalizacja Statystyka i Ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim oraz ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie oraz Ochrona Danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji" w INP PAN w Warszawie.

Przygodę z danymi osobowymi jako administrator bezpieczeństwa informacji rozpoczęła w październiku 1997 roku. Wtedy to podjęła się przygotowania urzędu do wejścia ustawy o ochronie danych osobowych. Do 2015 roku realizowała zadania administratora danych, prowadziła nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony, monitorowała bezpieczeństwo informacji, przeprowadzała kontrole oraz tworzyła dokumentację wymaganą przez akty prawne, wykorzystując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym wymogów Polskich Norm (PN-ISO/IEC 27001:2014, PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762).

Zdobyte doświadczenie: administrator bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Do 24.05.2018r. była zarejestrowanym u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Jest Prezesem Zarządu Spółki Informacje Bezpieczne.

czlonek zarzadu W.PiaseckiWojciech Piasecki

Wojciech Piasecki ochroną informacji interesuje się od roku 1999, kiedy to zaczął pracę w dużej jednostce administracji państwowej. Od tamtego czasu zajmował się zagadnieniami ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, sprawami obronnymi oraz Obroną Cywilną między innymi w instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia.

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014. Posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prowadził wiele szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych. Sam również uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących tej tematyki, prowadzonych między innymi przez specjalistów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, TUV Nord, Akademii Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Finansów.

Z wykształcenia jest filozofem. Ukończył również podyplomową informatykę stosowaną w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz licencję instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz członka Zarządu w Spółce Informacje Bezpieczne

czlonek zarzadu M.ZgutkaMałgorzata Zgutka

Posiada wykształcenie wyższe o kierunku Informatyka oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. W trakcie studia podyplomowe: Audytor Systemów Informatycznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się tematyką ochrony informacji od 2005 roku. Swoje doświadczenie zdobyła przez ponad 20 letnią pracę w administracji państwowej na różnych stanowiskach.   Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz członka Zarządu w Spółce Informacje Bezpieczne.

Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Poznała m.in. metodykę zarządzania projektami - certyfikat PRINCE2 Foundation, a także tematykę z zakresu zarządzania usługami IT - certyfikat ITIL Foundation. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli poufne oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych organizowane przez ABW.