Kim jesteśmy?

Szanowni Państwo

Ochroną i bezpieczeństwem informacji, a ochroną danych osobowych w szczególności, zajmujemy się już od wielu lat. Lubimy to robić, znamy się na tym i chcemy naszą pasją i wiedzą podzielić się z Państwem. Postanowiliśmy nie rywalizować, ale połączyć siły, a Państwu zapewnić przez to jeszcze większą ochronę Waszych danych. Nazwa naszej spółki oddaje dokładnie to, w jakim celu powstaliśmy i co możemy zaproponować. Współpracujemy z prawnikami i informatykami tak, by nasze usługi były coraz bardziej kompletne i profesjonalne.

Nie oferujemy Państwu mnóstwa niepotrzebnych dokumentów, nudnych szkoleń, czy płytkich wyjaśnień. Dajemy Wam pewność i spokój, że ochrona danych osobowych w waszej jednostce jest prowadzona w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dajemy Wam komfort, jaki zawsze towarzyszy zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Grażyna Kawczyńska

 

Posiada wykształcenie wyższe o kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka specjalizacja Statystyka i Ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim oraz ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie oraz Ochrona Danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie - studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji" w INP PAN w Warszawie.

Przygodę z danymi osobowymi jako administrator bezpieczeństwa informacji rozpoczęła w październiku 1997 roku. Wtedy to podjęła się przygotowania urzędu do wejścia ustawy o ochronie danych osobowych. Do 2015 roku realizowała zadania administratora danych, prowadziła nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony, monitorowała bezpieczeństwo informacji, przeprowadzała kontrole oraz tworzyła dokumentację wymaganą przez akty prawne, wykorzystując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym wymogów Polskich Norm (PN-ISO/IEC 27001:2014, PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762).

Zdobyte doświadczenie: administrator bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Jest zarejestrowanym u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji.

Wojciech Piasecki

 

Wojciech Piasecki ochroną informacji interesuje się od roku 1999, kiedy to zaczął pracę w dużej jednostce administracji państwowej. Od tamtego czasu zajmował się zagadnieniami ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, sprawami obronnymi oraz Obroną Cywilną między innymi w instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia.

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014 oraz administratorem bezpieczeństwa informacji w kilku jednostkach, wpisanym do rejestru GIODO. Posiada również uprawnienia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prowadził wiele szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych. Sam również uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących tej tematyki, prowadzonych między innymi przez specjalistów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, TUV Nord, Akademii Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Finansów.

Z wykształcenia jest filozofem. Ukończył również podyplomową informatykę stosowaną w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz licencję instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

Mariusz Jaszewski

 

Posiada wykształcenie wyższe o kierunku Bezpieczeństwo Informacji oraz aktualnie kończy studia podyplomowe: Cyberbezpieczeństwo w Akademii Marynarki Wojennej. Zajmuje się tematyka ochrony danych osobowych, ochroną informacji niejawnych oraz tajemnicą przedsiębiorstwa od 1999 roku. Pełni funkcje Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zajmuje się szczególną ochroną obiektów oraz sprawami dotyczącymi obronności w przedsiębiorstwach.

Swoje zainteresowania dotyczące bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych wzbogaca dodatkowymi umiejętnościami poprzez udział w wielu certyfikowanych szkoleniach: Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003, Administrator infrastruktury poczty elektronicznej i pracy grupowej w środowisku Microsoft Exchange, Cisco Networking Academy – CCNA, Zaawansowany system kontroli dostępu ATS Master, Kurs Oficera Ochrony Obiektów Portowych. Ukończył Szkołę Linuxa w Warszawie o kierunku Administracja systemami Linux/Unix. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli POUFNE oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych organizowane przez ABW.

W maju 2013 roku Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych przyznało Pionowi Ochrony kierowanemu przez M. Jaszewskiego tytuł „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” w kategorii Informacji Prawnie Chronionych.

W czerwcu 2016 roku  został powołany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Komisji Ekspertów. Komisja do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej została powołana m.in. w celu dokonania analizy niezbędnych zmian legislacyjnych w polskim systemie prawnym z związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.