Skontaktuj się z nami

Kontakt

Biuro
ul. Spokojna 69/71 lok. 2
81-549 Gdynia
biuro@informacjebezpieczne.pl

Grażyna Kawczyńska - Prezes Zarządu
kom: 516 280 427
g.kawczynska@informacjebezpieczne.pl

Wojciech Piasecki - członek Zarządu
kom: 795 319 300
w.piasecki@informacjebezpieczne.pl

Małgorzata Zgutka - członek Zarządu
kom: 575 108 102
m.zgutka@informacjebezpieczne.pl

Formularz Kontaktowy

 

Imię i nazwisko / Nazwa*

Adres email*

Telefon

Temat

Treść wiadomości

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Informacje Bezpieczne Sp. z o.o. Sp. k.​ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że: ​​1. Administratorem przesyłanych danych jest firma Informacje Bezpieczne Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, 81-549, przy ul. Spokojnej 69/71 lok. 2​, e-mail: biuro@informacjebezpieczne.pl​​ ​​2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej. ​​3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące ​moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. ​​4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. ​​5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

*Rozwiąż

*Pole wymagane