Dziennikarz pyta, przychodnia… nie odpowiada

Karolina Bajko

19.02.2020

Dziennikarz zwrócił się do przychodni o udzielenie informacji na temat pacjenta, o sprawie którego pisze artykuł. Czy przychodnia może udzielić jakichkolwiek informacji dziennikarzowi?

Nie.

Jednym z praw podstawowych jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wprowadza szereg przepisów o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów o swobodnym przepływie danych osobowych.

Zgodnie z art. 9 RODO co do zasady zabronione jest przetwarzanie danych dotyczących zdrowia. Danymi dotyczącymi zdrowia są dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 pkt 15) RODO). Przetwarzanie tego rodzaju danych szczególnej kategorii jest dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach (art. 9 ust. 2 RODO).

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony przepisami prawa. Art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa zasady udostępniania dokumentacji medycznej i zawiera enumeratywne wyliczenie podmiotów, którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjenta. W katalogu tym, brak jest wskazania dziennikarzy jako podmiotu uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej.

Ponadto, lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarz może być zwolniony m.in., gdy tak stanowią przepisy ustawy (art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów, które wprowadzają takie zwolnienie w odniesieniu do dziennikarzy. Niewątpliwie, informacja czy konkretna osoba jest pacjentem danego podmiotu medycznego stanowi element dokumentacji medycznej, czyli dane dotyczące zdrowia pacjentów, a tym samym podlega szczególnej ochronie.

W związku z powyższym, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie ma podstaw do udzielania dziennikarzom jakichkolwiek informacji na temat pacjentów lub informacji czy dana osoba fizyczna jest pacjentem.

Karolina Bajko

19.02.2020

Więcej tego autoraNapisz do autora

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra prawa. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych. Swoje zainteresowania skupiam na branży medycznej i e-commerce. Prowadzę kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych. Głównie opiekuję się podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które przetwarzają dane szczególnej kategorii. Posiadam doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów prywatnych jak i publicznych. W wolnych chwilach podróżuję, a w pozostałe dni szukam nowych destynacji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej